LEGENDA
ocieplony
nieocieplony
w trakcie(list 2015)