O projekcie

„Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych” – zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Poznań.

Głównym celem projektu jest wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków i nietoperzy w Poznaniu poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji budynków planowanych do termodernizacji oraz inwentaryzacja miejsc występowania ptaków w Poznaniu na budynkach wielorodzinnych.

Dodatkowym celem jest wsparcie dla programu przyjętego przez członków Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Miasta Poznania oraz promocja wiedzy i podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Poznania na temat w miejsc występowania ptaków i nietoperzy oraz rozwijanie działań na rzecz ochrony środowiska wśród 10 osób.
Rezultaty projektu

  1. Zebranie danych geolokalizacyjnych budynków wielorodzinnych nie poddanych termodernizacji stanowiących potencjalne miejscach występowania siedlisk awifauny w Poznaniu
  2. Publiczne udostępnienie pozyskanych danych oraz przekazanie informacji do organizacji ekologicznych będących członkami KDO oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
  3. Rozwijanie umiejętności i wiedzy 10 inwentaryzatorów w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i współpracy z organizacjami ekologicznymi i instytucjami miejskimi.
  4. Promocja wiedzy nt. ochrony ptaków wśród mieszkańców i mediów lokalnych.

Czas realizacji zadania publicznego: od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.

Miejsce realizacji: miasto Poznań

Główny realizator: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju